Privacy verklaring

Privacyverklaring Klinkenberg Zorg&Tech                                                   

Inleiding:

Ik ben ZZP-er en werkzaam in de zorg. Middels wet en regelgeving laat onze overheid weten de privacy met name in deze bedrijfstak serieus te nemen. Ik doe dit ook en in veel gevallen neem ik privacy zelfs serieuzer dan dat de overheid dit doet.

Middels deze privacyverklaring geef ik, Bas Klinkenberg van Klinkenberg Zorg&Tech, aan welke persoonsgegevens ik van u bezit en hoe ik deze “verwerk” in de zin van de AVG.

Persoonsgegevens van cliënten, patiënten en bewoners in zorginstellingen die bekend zijn bij opdrachtgevers van Klinkenberg Zorg&Tech:

Hier wil ik graag kort en duidelijk over zijn: Ik heb voor het uitvoeren van een adviesopdracht of een projectmanagersopdracht GEEN persoonsgegevens nodig van de cliënten/patiënten of bewoners die zorg of begeleiding ontvangen van mijn opdrachtgever.

U dient er als opdrachtgever dus op toe te zien dat ik geen documenten of andere berichten of correspondentie krijg waarin deze persoonsgegevens vermeld staan.

Als dit onverhoopt en per ongeluk toch gebeurt zal ik deze gegevens meteen verwijderen en de opdrachtgever op de hoogte stellen.

Ook voor wat betreft persoonsgegevens en persoonlijke informatie die mij tijdens het uitvoeren van werkzaamheden ter ore komen kan ik kort zijn: Ik neem de privacy van kwetsbare mensen die afhankelijk zijn van zorg serieus.

Persoonsgegevens van al mijn zakelijke contacten:

Ik bezit persoonsgegevens van:

 • Opdrachtgevers en vele medewerkers die voor mijn opdrachtgevers werkzaam zijn
 • Personen uit mijn zakelijk netwerk
 • Leveranciers in de zorg en vele medewerkers die daarvoor werkzaam zijn

Ik heb deze gegevens in mijn bezit:

 • Omdat deze gegevens door u zelf zijn verstrekt aan mij, al dan niet omdat ik erom heb gevraagd
 • Omdat ze openbaar te vinden zijn op internet op de websites die er specifiek voor bedoeld zijn om deze gegevens ook openbaar beschikbaar te stellen. Bijvoorbeeld uw eigen website of uw LinkedInpagina

De persoonsgegevens die ik bewaar, dus formeel bewerk, zijn feitelijk niet meer dan contactgegevens:

 • Naam en/of bedrijfsnaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsadressen
 • Alles wat u zelf verder nog vermeldt in de handtekening van uw e-mailberichten of op de visitekaartjes die ik van u heb ontvangen

 

Bijzondere persoonsgegevens:

Ik verwerk geen bijzondere persoonsgegevens. Gewoon omdat ik die voor het uitvoeren van een opdracht helemaal niet nodig heb. (Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegeven, etc.)

Waarom ik uw gegevens nodig heb:

De belangrijkste reden waarom ik uw gegevens heb is waarschijnlijk dezelfde reden waarom u mijn gegevens heeft:

 • Een efficiënte communicatie met de juiste personen rond de uitvoering van mijn opdracht
 • Het onderhouden en uitbreiden van mijn zakelijk netwerk met het doel om mijn kennis en inzicht te vergroten en mogelijk nieuwe opdrachten te verkrijgen

Ik verstrek uw contactgegevens aan anderen:

 • In het kader van werkzaamheden binnen een projectopdracht uitsluitend aan andere betrokkenen binnen dit project als dit nodig is voor het project en als het overduidelijk en in alle redelijkheid aannemelijk is dat geen van de betrokkenen hier bezwaar tegen zal hebben. Dus alles wat in normale arbeidsomgeving valt onder een prettige, doelmatige zakelijke samenwerking. Het gaat hier dan ook alleen om de “algemeen bekende” zakelijke telefoon en email-contacten. Nooit om privételefoonnummers of andere privégegevens.

 

Uw gegevens worden in elk geval NIET:

 • Gebruikt door mijzelf of verstrekt aan anderen voor algemene promotie of marketing doeleinden. Als ik iets, al dan niet commercieel, onder uw aandacht wil brengen neem ik daarvoor persoonlijk contact met u op.
 • Verstrekt aan derden voor wat voor commercieel doel dan ook.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens:

Het doel van deze privacyverklaring is het voldoen aan de AVG. Als blijkt dat deze verklaring niet of niet meer voldoet zal ik deze aanpassen en van een nieuwe datum voorzien.

 

Uw gegevens bewaren:

Ik bewaar uw gegevens:

 • Als contact in mijn telefoon. Hiervan wordt een back-up gemaakt in de Google-drive Clouddienst
 • Als contact in Microsoft Outlook. Dit maakt onderdeel uit van Microsoft Office365 en wordt automatisch gesynchroniseerd met de Clouddienst OneDrive.
 • In mijn administratieprogramma en uren-registratie app.

Bewaartermijn:

 • Omdat ik alleen zeer algemene en niet-bijzondere persoonsgegevens verwerk vind ik het niet nodig een strikte bewaartermijn te hanteren. De bewaartermijn is afhankelijk van de situatie en de praktische werkbaarheid.
 • Het is zeer onpraktisch, onwerkbaar en onnodig om na afronding van een opdracht alle contactgegevens, mailwisselingen en documenten met persoonsgegevens etc. te verwijderen. Deze kunnen immers bij een vervolgopdracht weer nodig zijn. Ik doe dat dus ook niet tenzij daar specifiek om wordt gevraagd door de opdrachtgever of de betrokkenen. (zie: Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen).
 • Voor alle persoonsgegevens in mijn zakelijke netwerk geldt ook dat ik ze bewaar zolang deze nog relevant zijn, of voor zolang ik dat nuttig, nodig of leuk vind. Tenzij iemand specifiek vraagt deze te verwijderen (zie: Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen).
 • Alle email-berichten worden in principe na 7 jaar definitief verwijderd.

In kaart brengen websitebezoek

Van bezoekers van de website www.klinkenbergzorgtech.nl worden geen gegevens opgeslagen of, waar dan ook voor, door mij gebruikt. Het is ook niet mogelijk om hier persoonsgegevens in te vullen of achter te laten. Voor contact kunt u mij mailen of bellen. Cookies worden op mijn website niet gebruikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij mij bekende, persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kunt u mij mailen of bellen.

Organisatorische Beveiliging

Klinkenberg Zorg&Tech is een eenmansbedrijf. Ik ben zelf de enige die toegang heeft tot PC, laptop, telefoon en tablet en heb daarmee als enige toegang tot alle persoonsgegevens op de apparaten zelf of in de cloud. Zowel de apparaten als de toegang tot mailservers en cloud opslag zijn beveiligd met een sterk wachtwoord.

Desondanks kunnen er fouten door mij, door opdrachtgevers of leveranciers gemaakt worden waardoor persoonsgegevens onbedoeld bij de verkeerde persoon of organisatie terechtkomen. Als u dit heeft opgemerkt of hiervan een aanwijzing of vermoeden heeft dan hoor ik het graag onmiddellijk.

Technische Beveiliging

Al mijn Windows apparaten zijn voorzien van Norton Internet Security en deze is altijd up to date. Mijn telefoon en tablet zijn altijd voorzien van de laatst beschikbare Android versie.

Betreft de opslag en back-up in de cloud (Office 365) vertrouw ik op de beveiliging van de clouddiensten van Google en Microsoft zelf.

Extra aanvullende technische beveiligingsmaatregelen neem ik niet omdat dit middel niet in verhouding staat tot het doel. Ik verwerk immers geen bijzondere persoonsgegevens van wie dan ook.

 

Deze privacyverklaring is opgesteld door Bas Klinkenberg op 16 juli 2018